ĐÃ THIẾT KẾ WEBSITE CHO 2000 KHÁCH HÀNG XEM DANH SÁCH

Tên miền

Chọn tất cả .com .net .com.vn .vn .net.vn .edu.vn .org .info .us

Tên miền Phí đăng ký năm đầu Phí duy trì các năm sau
.vn 770.000 vnđ 460.000 vnđ
.com.vn, .net.vn, .biz.vn 670.000 vnđ 360.000 vnđ
.gov.vn, .org.vn, .edu.vn, .pro.vn, .ac.vn , .info.vn, health.vn
Tên miền theo giới hạn địa giới hành chính.VN
490.000 vnđ 260.000 vnđ
.name.vn 82.000 vnđ 52.000 vnđ

Tên miền Phí đăng ký năm đầu Phí duy trì các năm sau
.com 280,000 đ 280,000 đ
.net, .org, .biz 300,000 đ 300,000 đ
.info 340,000 đ 340,000 đ
.us 270,000 đ 270,000 đ
.eu 600,000 đ 600,000 đ