ĐÃ THIẾT KẾ WEBSITE CHO 2000 KHÁCH HÀNG XEM DANH SÁCH

Hosting

Hosting 01 1.050.000
VNĐ / năm
Dung lượng: 1GB Băng thông: không giới hạn Tên miền: không giới hạn Số lượng website: 1
Hosting 02 1.500.000
VNĐ / năm
Dung lượng: 2GB Băng thông: không giới hạn Tên miền: không giới hạn Số lượng website: 1
Hosting 03 1.900.000
VNĐ / năm
Dung lượng: 3GB Băng thông: không giới hạn Tên miền: không giới hạn Số lượng website: 2
Hosting 04 2.300.000
VNĐ / năm
Dung lượng: 4GB Băng thông: không giới hạn Tên miền: không giới hạn Số lượng website: 3